Miami Mountain Ugo Rondinone

Photo courtesy https://thebass.org/art/miami-mountain/

Leave a Reply